Kdy s partnerem začít řešit neplodnost? 

Dá se říci, že ve chvíli, kdy žena oslaví 35. narozeniny a stále je bezdětná, přestože se s partnerem snaží o dítě, pak je nejvyšší čas, začít to řešit se specializovaným pracovištěm příslušné kliniky. Pokud se páru nedaří počít dítě, nastává čas, kdy je nutné navštívit odborníka, který pomůže případné problémy s neplodností řešit. Co se týká pojmu neplodnost jako takového, můžeme o něm hovořit tehdy, pokud se přes veškeré pokusy nedaří ženě s partnerem otěhotnět ani po uplynutí jednoho roku.Řešení neplodnosti se odvíjí také od věku pacientek, kdy je potřeba rozhodnout, jak dlouho by se mělo s řešením problémů s početím čekat. Přestože obecně platí, že by se tento problém měl řešit hned po jednom roce, v případě, že jde o ženy, které jsou ve věku 35 let a více, pak by se mělo začít neúspěšné otěhotnění řešit už po 6 ti měsících.

 

Důležité je, aby byla vyšetřena nejen žena, ale i muž, aby mohla být nasazena případná léčba, pokud je to samozřejmě ještě možné.

Na čí straně hledat příčinu?

Už dávno neplatí, že by se měl problém hledat jen na straně ženy, jako tomu bývalo dříve, neboť i u mužů se problémy s plodností objevují velmi často a většinou je důvodem nekvalitní sperma.

Není však problém nechat si sperma vyšetřit (zkontrolovat) na spermiogramu, neboť odběr není nijak náročný (na rozdíl od odběru vajíček u ženy). Pár mužů sice tvrdilo, že jim to je nepříjemné po psychické stránce, ale fyziologicky je to jednoduché.

Jak probíhá vyšetření spermatu?

Základem celého vyšetření je odběr vzorku sperma. To může muž absolvovat buď přímo na klinice v odběrové místnosti, kde bude mít naprosté soukromí (vzorek odebírá sám pacient, bez asistence zdravotního personálu) nebo lze donést vzorek spermatu i z domova. To je možné tehdy, jestliže pacient bydlí ve vzdálenosti maximálně do 1 hodiny od kliniky, na níž má vzorek odevzdat. Teplota vzorku musí být udržována na teplotě těla.

Muži, kterým by odběr sperma dělal problém, mohou s sebou do odběrové místnosti vzít i partnerku, která jim může s odběrem pomoci.

Odběrová místnosti

Každá místnost je vybavena různými časopisy, DVD přehrávačem i inspirativními filmy na DVD. Není problém, když si bude chtít muž přinést své vlastní filmy, u kterých se mu bude snadněji odebírat vzorek sperma.

Po vstupu do místnosti se rozsvítí světelná tabule s nápisem nevstupovat, což je známka, že je odběrová místnost obsazena. Pobyt uvnitř není časově omezen. Někdo je schopen mít vzorek odebraný za 20 minut i dříve, někomu to může trvat hodinu i déle. V místnosti je naprosté soukromí a muž provádějící odběr nemusí mít obavy, že by ho vyrušil jiný muž, který by chtěl místnost použít. 

Výsledky kvality spermatu

Podle Jaroslava Hulverta, který je primářem klinického centra IVF ISCARE byla zvyšující se neplodnost prokázána třeba u mužů, kteří odevzdali sperma v rámci dárcovství. Výsledky ukazují, že kritéria pro dárcovství (tedy plodnost) splňoval každý dvacátý pátý muž.